Ploegleider Bedrijfshulpverlening

Ploegleiders zijn werkzaam in hun eigen werkomgeving en kennen hun bedrijf, de risico’ s en de interne BHV-procedures.

De ploegleider kent de kwaliteiten van de BHV’ ers zodat hij rekening kan houden “wie waar” ingezet kan worden bij een calamiteit.

Beginvereisten:

Om te worden toegelaten tot de cursus Ploegleider BHV moet u in het bezit zijn van het diploma Bedrijfshulpverlener.

Cursus inhoud:

01   Wettelijke basis voor de bedrijfshulpverlening

02   Bedrijfshulpverleningsplan en Ontruimingsprocedure/instructies

03   Taken van de Bedrijfshulpverlening bij een ongeval, brand e.d.

04   De opzet en inrichting van de BHV-organisatie

05    Informatieoverdracht externe hulpverleningsdiensten

06    Uitvoering diverse scenario’s

Wilt u meer informatie neem dan vrijblijvend contact met ons op via het formulier op de Home-page.