Brand en Ontruiming

Indien de op te leiden persoon in het bezit is van een geldig EHBO diploma volstaat een cursus  Brandbestrijding en Ontruiming voor de certificering als Bedrijfshulpverlener.

De cursus Brand en Ontruiming ziet er als volgt uit;

Brand en Ontruiming:

 • Deel I Brandbestrijding;
  • Brand en de gevaren bij brand (branddriehoek en soorten branden)
  • Taak van de BHV’ er bij een brand (verkenning en eigen veiligheid)
  • Verschillende kleine blusmiddelen (sproeischuimblusser, CO2 , blusdeken, brandslanghaspel poederblusser en de vaste blusvoorzieningen)

  Deel II Ontruiming;

  • Voorbereiding van een ontruiming (controle veiligheidsvoorzieningen)
  • De taak van de BHV’ er bij een ontruiming (gedeeltelijk of een gehele ontruiming)

De vrijstelling voor het onderdeel LRH wordt door ons verzorgd!

Voor de praktijk blussing maken wij gebruik van een mobiele Fire-trainer.