Bedrijfshulpverlener Algemeen

De opleiding Bedrijfshulpverlener is opgesplitst in twee onderdelen: Brand, Ontruiming en Eerste Hulp.

Brand en Ontruiming:

Deel I Brandbestrijding;

  • Brand en de gevaren bij brand (branddriehoek en soorten branden)
  • Taak van de BHV’ er bij een brand (verkenning en eigen veiligheid)
  • Verschillende kleine blusmiddelen (sproeischuimblusser, CO2 , blusdeken, brandslanghaspel poederblusser en de vaste blusvoorzieningen)

Deel II Ontruiming;

  • Voorbereiding van een ontruiming (controle veiligheidsvoorzieningen)
  • De taak van de BHV’ er bij een ontruiming (gedeeltelijk of een gehele ontruiming)

Een  volledig opgeleide bedrijfshulpverlener is ook in staat om Eerste Hulp te verlenen     (zie het onderdeel Levens Reddende Handelingen).

Voor de praktijk blussing maken wij gebruik van een mobiele Fire-trainer.